Avrasya’da Türk Jeopolitiği & Türklere Açılan Geniş Ufuklar

30,50 42,00 İndirimde
1 adet stokta

Dünya üzerinde çeşitli bölgelerdeki toplumların, ayakta kalabilmek uğruna birbirleriyle mücadeleleri insanlık tarihi ile yaşıttır.Bu mücadelenin gayesi daha iyi yaşamak olduğu halde vasıtaları, yeri ve zamanı çok değişiktir.Mücadele her zaman, her çeşit vasıta ile her gün devam ede gelen milli, hayati kavgaların kendisinden başka bir şey değildir.Hayat mücadelesini yapamayan toplumlar zamanla erir, küçülür ve kaybolurlar.Bu erimenin önüne geçebilmesi için “Birlik ve aidiyet” değerleri korunmalıdır.
Çalışmanın özünü “Batı Türkleri” ve Türk Cumhuriyetleri” oluştururken, Türkiye'nin etki alanındaki (Balkan, İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs) Türkler, Gagauz ve Ukrayna Türkleri (Kırım) ile Rusya'daki diğer Türk ve Müslümanlar, Doğu Türkistan Türkleri, Almanya örneğinde Avrupalı Türkler Türkiye merkezli incelendi.

Şartların elverişli hale geldiği değerlendirilen “Türk Dili Devletler Birliği”nin ilk aşaması, Türk dünyasının bir stratejik ortaklık ça-tısı altında ve verimli olarak buluşabilmesidir. Bu oluşum Türk devletinden birine BM Güvenlik Konsey'inde daimi üyelik yolunu açabilir.Böylelikle Türkler, dünyada evvelce olduğu gibi, dünya düzeninin hakkaniyet içinde devamı konusunda söz sahibi olabilirler.Türk dünyası ile asgari müştereklerde bir araya gelecek Türkiye'nin, aynı zamanda tarihi, kültürel ve etkileşim ortaklığı bulunduğu komşuları ve yakın coğrafyalardaki ülkelerle karşılıklı saygı ve hakkaniyete dayanan ilişkilerinin güçlenmesi de dikkate alınmıştır.Yani, “Yurtta sulh, cihanda sulh!” düşüncesi dikkate alınmak suretiyle, “Ülkede dirlik, Türk devletlerinde birlik, küresel güçlerde denklik”hedef alınmalıdır.Bu ülküyü Cumhuriyetin 100.yıldönümünde gerçekleştirebilmek için de “Parola 2023” ve “Parola Türk Dili Devletler Birliği”dir.

There are no reviews yet.

Yorum yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *