Sahaf

3 sonuç gösteriliyor

Türk Kimliği

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: aslıhan coşgun
Ayvaz Gökdemir’in aziz hatırasına armağan edilen bu ikinci ciltte, Türk kimliği üzerine yazılan makaleler yer alıyor. Sahalarında uzman olan 35 değerli bilim adamımız, araştırmacı ve yazarımız; millî kimliğimize vücut veren, kültür ve medeniyetimizi oluşturan temel unsurları, bunların tarihî seyrini, sosyolojik ve psikolojik özelliklerini, küreselleşme sürecinde karşılaşılan problemleri, farklı kültürlerle ilişkileri değişik açılardan ele alıp incelediler. Kozmopolitan evrenselci çevrelerin yönlendirmesiyle Türk kimliğine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı, zihinlerde karmaşa yaratılmaya çalışıldığı günümüz ortamında, başvuru niteliğindeki bu eserin çok yararlı olacağını, ilgi göreceğini, etki sağlayacağını düşünüyoruz.
35,00 

Osmanlı Türk müydü?

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: aslıhan coşgun
Osmanlı Türk değildi! Osmanlı tarih boyu Türke sövmüştür! Osmanlı Türk düşmanı idi! Osmanlı hakkında son yılların en yaygın görüşleri bunlar. Öylesine yaygın ki, artık doğruluğu sorgulanmadan kabul ediliyor. Peki bu görüşler ne kadar doğru? Konunun en önemli uzmanlarından Necati Gültepe bu kitabında sizlere yepyeni ve şaşırtıcı bir inceleme sunuyor. Osmanlı konusunda bütün bildikleriniz unutun. Çünkü bu eserde Oğuz Handan günümüze kadar tarihte yer almış Türk devlet ve toplulukların temel varlığı ve onun kurumlarının izi sürüldü.
15,00 
Karabağ sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik önem yüzünden pek çok siyasi gücün kontrolü altına almak istendiği Kafkasya bölgesinde yer almaktadır. Tarihi bir Türk yurdu olan ve bulunduğu konum itibariyle Azerbaycan Ermenistan ve İran topraklarının kontrol etmeyi kolaylaştıran Karabağ’da yaşanan durum bölgesel bir sorun olmanın dışında tarihi geçmişi bulunan uluslararası bir meseledir. Kökleri Çar I.Petro’ya dayanan Rus politikacısı sonucu işgal edilen Karabağ’a bir Ermeni ülkesi yaratma amacıyla çok sayıda Ermeni yerleştirilmiş ve binlerce Azerbaycan Türkü yaşadıkları topraklardan sürülmüştür. Bölünen Azerbaycan topraklarında Müslümansız bir saha haline getirilmek istenen bölgelerde Türklere karşı başlatılan etnik savaşta 19. ve 20. yüzyıllarda yüzbinlerce masum insan öldürülmüş savaş sırasında bölgenin kültürel mirası de yok edilme gayretine girilmiştir. Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte bu bölgeye geçen asırda göç etmiş olan Karabağ’daki nüfus çoğunluğunu ve “her milletin kendi geleceğini tayin etmesi” maddesini öne sürerek bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdir. Karabağ Savaşı (1988-1994) sırasında binlerce Türk acımasızca katledilmiş özellikle Hocalı kentinde yüzyılın dramı yaşanmış Azerbaycan Türkleri soykırıma uğramıştır. Ne yazık ki bugün dahi Azerbaycan topraklarının %20’si işgal altındadır. Halen devam eden sorunun çözümü için Agit ve Minsk Grupları ara buluculuk görevini üstlenmiş durumdadır ancak Ermenistan Kafkasyaya ve Karbağ sorununa yalnızca kendi pencerisinden baktığı müddetçe mesele çıkmaza sürüklenmektedir.
7,00 

3 sonuç gösteriliyor