Film

16 sonuç gösteriliyor

70 Yıllık Özlem

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
Özledik… 70 Yıldır süren bir özlem bu. Unutmak hiç mümkün olmadı. Sanki 70 yıl geçmemiş aradan, dün gibi… ” gidiyor, rast gelmez bir daha tarih eşine, gidiyor 17 milyon kişi takmış peşine “, diye ağıt yaktık ATATÜRK’ ümüzün ardından. Sonra milyonlarca çoğaldık. Onu görmeyenlerin de yüreği minnet doldu, Atasına özlem duydu hep. Çok büyüktü, yüceydi ama bizim için ulaşılmaz değildi. ATATÜRK bizden biridir… Ulu Önder ATATÜRK’ün ölümünün 70. Yıl dönümü nedeniyle hazırlanan bu konserle, ona olan özlemimiz bir kere daha şarkılarla dile getirdi.
23,90  18,90 

Anadolu’da Selçuklu

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
Türklerin Anadalo’yu yurt edinme öyküsünde, 13. yüzyılın ortalarına kadar kurulan yedi Devletten, büyüyerek yaşayanı Anadolu Selçukluları anlatılmaktadır.
23,90  18,90 

Anadolu’da Zaman

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
Belgesel, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, farklı mevsimler, coğrafi koşullarda gündelik yaşam kesitlerini ve gelenekleri izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor. Tarlalardan pazaryerlerine , daracık avlulardaki bayram telaşından Hıdırellez’in dağları tepeleri kuşatan renklerine, Anadolu’nun herhangi bir yerinde bir haftanın, günün, saatin, kısacası zamanın mühürlenmesi….
29,90  23,90 

Asya’nın Kandilleri

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
“Asya’nın Kandilleri” programı Türk dünyasının önemli isimlerinin dramatik anlatımla ele alındığı her biri 25 dakika olarak hazırlanmış 13 bölümden oluşan bir dizi belgesel. Türk coğrafyasında yaşamış; kültür, düşün, sanat ve bilim alanında öne çıkmış şahsiyetlerin etik ve estetik değerlerini; yaşadıkları dönemin ve çevrenin kültürel, toplumsal ve siyasal atmosferinden soyutlanmadan bir bütün olarak anlatan, biyografik – belgesel programda şu isimler yer alıyor; Hoca Ahmet Yesevi, Farabi, Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmut, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai, İmam Buhari, İbn Sina, Musa El Harezmi, El Biruni, Fuzuli, Abdülkadir El Meragi. Programın çekimleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, İran, Suriye ve Türkiye olmak üzere toplam 8 ülkede yapıldı. Eski Türk devletlerine başkentlik yapmış, kültür ve uygarlığın görkemli merkezleri; Balasagun, Köhne Ürgenç, Merv, Hiva, Tebriz, Isfahan, Nişabur, Semerkand, Buhara, Herat gibi şehirlere doğru yapılan bu yolculuk, “Asya’nın Kandilleri”ne bir biyografik belgesel olmasının yanı sıra; tarihe, zamana, kültüre ve insana doğru yapılmış çok verimli ve sıra dışı bir “seyahat” belgeseli tadı da veriyor.
29,90  22,90 

Balkanlar ve Göç

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
Balkanlarda son iki yüz yıldır yaşanan kirli savaşlar, katliamlar nedeniyle büyük acılar ve göçler yaşanmıştır. Günümüzde de azda olsa hala devam eden bu göçlerin temelinde gerçekte yeni pazar arayışında olan emperyalist güçler arasındaki paylaşım savaşı ve dolayısıyla “ŞARK MESELESİ” nin hayata geçirilmesi mücadelesi yatmaktadır. Emperyalist güçler tarafından yürütülen kirli savaş sonunda yüz binlerce insan ölmüş, milyonlarcasıda doğduğu toprakları terk etmek zorunda bırakılmış, yani sürülmüştür. Bulunduğumuz coğrafyada yaşanan göçlerden halkımız, daha çok Rum ve Ermeni göçü boyutunu bilmekte, Anadolu’ya olan Türk göçünü ise üstelik yaşadığı halde bilmemektedir. Oysa Emperyalizmin uygulamaya koyduğu bu senaryoda en fazla acıya ve göçe maruz kalan, sürgün edilenler Türkler olmuştur. Bu insanların yüz binlercesi katledilmiş, milyonlarcasıda Anadolu’ya göç etmek zorunda bırakılmıştır. İşte “BALKANLAR VE GÖÇ” belgeselinin amacıda 17. Yüzyıldan itibaren yaşanmaya başlanan bu kanlı ve trajik olayın nerede, ne zaman, neden, nasıl ve ne şekilde yaşandığını ortaya koymaktır.
29,90  22,90 

Cumhuriyet

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
Atatürk'ün önderliğinde çağdaş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun; Türk ulusunun görkemli yılları 1922-1933'de uygar bir toplum ve insan yaratma çabalarının; yaşamın her alanında gerçekleştirilen atılımların görsel destanı….. Dev yapım….. Yüzlerce belge, tanık ve anı….. Dev oyuncu kadrosuyla bir uyanışın, yeniden yapılanmanın öyküsü….. Tarihi seven ve tarih bilincine sahip kuşaklar yetiştirmek isteyenler için…..
39,90  29,90 
Çekimler Anadolu, Orta Asya ve Balkanlar olmak üzere üç kısımda gerçekleştirilmiştir. Belgeselde; Kazakistan’dan Macaristan’a uzanan bir coğrafya üzerinde yaklaşık bin yıllık zaman kesitinde oluşturulan maddi ve manevi kültür varlıklarının dünyaya tanıtılması amaçlanmıştır. Hacı Bektaş Veli’nin düşüncelerinin özünü oluşturan yapımda, insanın kendini bilmesi ve tanıması sonra çevreye yönelmesi ile ilgili olarak toplum içinde farkındalılık sahibi ve olgun insan olmaya giden yolu göstermek amaçlanmıştır. Yapım üç kıta üzerinde binlerce kilometrekarelik bir alana yayılmış olan maddi kültür varlıklarımızın özünde yatan bu düşünceleri ortaya çıkarmaya dayanmaktadır.
32,90  23,90 

Fatih ve Fetih

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
Bir çok tarihçinin Ortaçağ’ın kapanıp, Yeniçağ’ın başlamasına neden olan olay olarak adlandırıldığı İstanbul’un fethi Dünya Tarihi açısından da çok önemlidir. İstanbul’un fethinin bu güne kadar kapsamlı bir belgeseli yapılmamıştı. Bu fethin, o günün şartlarında nasıl gerçekleştiği, belgeselde dramatik olarak hazırlandı. 1451 yılında II. Mehmet’in tahta çıkmasıyla başlayan belgeselde, İstanbul’un fethinin iç ve dış koşullar bakımından nasıl bir zaruret haline geldiği anlatılıyor.
23,90  18,90 

İlk Türk Otomobili “Devrim”

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
23 çılgın Türk’ün 129 Günü: Yoktan var edilen ilk yerli malı otomobil ” Devrim” in öyküsü; 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra Cumhurbaşkanlığına seçilen Cemal Gürsel yüzde yüz yerli yapım bir otomobil yapılmasını ister. Bunu da bir yıl sonra yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı törenlerine yetiştirilmesini emreder.Bunun için Ankara’ da bir otomobil kongresi düzenlenir. Kongre sonrası mühendislerden oluşan bir çekirdek ekip seçilir.Bu ekip başta Eskişehir cer atölyesi olmak üzere Sivas cer atölyesi ve Ankara vagon fabrikalarında otomobillerin yapımına başlar. Ancak işin gerçekleşmesinde büyük zorluklar vardır, birincisi süre çok azdır, ikincisi de bu işle ilgili olarak ne bir alt yapı vardır ne de bu alanda çalışacak özel eğitim almış bir kadro vardır. Büyük bir özveri ile işe başlayan ekip imkansızı gerçekleştirir ve dört otomobil Cumhuriyet Bayramı törenlerine yetiştirilir; bu bir mucizedir. Fakat ne olursa ondan sonra olur, benzin konulması unutulan bir otomobil yüzünden bütün proje yerden yere vurulur. Yarım Kalan ” Devrim ” belgeseli bu projenin neden engellendiğinin cevabını aramaktadır.
23,90  18,90 

Kafdağı’nın Ardı Asya

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
“Kafdağı’nın Ardı Asya…”birinci bölümü” Bozkır’ın Sesi…”ile 2002 Sedat Simavi Televizyon birinciliğini; ikinci bölümü “Asya’nın Gelinleri…” ile de “Safranbolu 3. Altın Safran Belgesel Film Festivali Profesyonel Kategori” ikincilik ödülünü kazanmıştır.
23,90  18,90 

Kırım

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
Yönetmenliğini Zafer KARATAY’ın yaptığı 6 bölümlük belgeselde, Karadeniz’in kuzeyinde bir Türk Yurdu olan Kırım ve Kırım Tatar Türklerinin tarihten günümüze olan süreci anlatılıyor. Kırım’a Türklerin ilk gelişleri, Kırım Hanlığı’nın kuruluşu, Asya’dan Avrupa’ya kırım Tatar Süvarilerinin Osmanlı Devleti ile birlikte savaşmaları, Kırım’ın Çarlık Rusyası tarafından işgali, İsmail Bey Gaspıralı ile başlayan canlanma ve aydın- lanma, Numan Çelebi Cihan önderliğinde kurulan kırım Cumhuriyeti, Stalin’in baskıları Urallara göçler, sürgünler ve nihayet 18 Mayıs 1944 de Vatan Kırım’dan top yekün sürgün edilmeleri bu insanlık faciasını yaşayanların anlatımları, Kırım Türklerinin Vatan Kırım’a dünyaca ünlü insan hakları savunucusu Mustafa A. Kırımoğlu önderliğinde Vatan Kırım’a dönüş ve var olma mücadeleleri belgeselde yer alıyor. Olağanüstü, bir solukta izlenecek çarpıcı bir belgesel.
23,90  18,90 

Kurtuluş

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
Bu destanı anlamak demek; Türkiye Cumhuriyetini, edinimlerini, başarılarını anlamak demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nde bağımsızlık, özgürlük havasını içine çekerken yüreğinin sesini dinleyebilmektedir bu destanı anlamak. Bu destanı anlamak; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde başı dik onurlu bir insan gibi yaşamaktır. Bu destanı anlamak demek; özgürce soluk alınıp verilen bir toprağın değerini bilmek, başı dik, bağımsızlık ve onurlu olmaya her şeyden üstün tutmak demektir.
39,90  29,90 

Milli Mücadele’de Son Tanıklar

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
2 DVD’den oluşan 13.Bölümlük “Son Tanıklar” Projesi tasarımından yayıyına kadar, iki seneden uzun süren bir çalışma sonucu gerçekleştirildi. Özellikle çekimler sırasında pek çok mahrumiyete katlanmak zorunda kaldık, çoğu zamanlar günde 19 20 saat çalıştık. Ama öyle bir dönemi, öyle bir bakış açısından ele alıyorduk ki, öğrendiğimiz her şey, bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor; o dönemde yaşamış bir tek insana daha ulaşabilmek arzusu bize yemek yemekten, uyumaktan, dinlenmekten daha tatlı geliyordu. İşte “Son Taniklar” belgeseli, böylesine candan ve özveriyle çalışan, Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birine bir parça da olsa ışık tutabilmek için tüm varlığıyla gayret gösteren bir ekibin alın terinin mahsulüdür. Aynı zamanda dönem tanıklarından “belge” olarak yararlanılan ve bu alanda çığır açan bir belgeseldir.
32,90  23,90 

Özütürk

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
Bazen biz Türkler koca dünyada hatta Avrupa’da yalnız olduğumuzu hissederiz. Almanlar Fransızlarla, İngilizler Hollandalılarla, İtalyanlar İspanyollarla akrabadır ve hatta hepsi sonuçta birbiri ile akrabadır. Ancak biz Türkler Batıya baktığımızda kendimize akraba bulamayız. Ve kendimizi buralarda yalnız hissederiz. Aslında Avrupa’da hiçte yalnız değiliz, çünkü yüz yıllar önce Batıya göç etmiş akraba topluluklarımız Avrupa’da yaşıyor. Onlar bizi çok iyi tanıyor, ancak biz onları pek tanımıyoruz. Litvanya’da Karay Türkleri, Macaristan’da Kumanlar, Polonya’da Kıpçak Türkleri bizden bir selam bekliyor… Yüzyıllardır Avrupa’da yaşayıp farklı kültürlerde var olmayı başarabilen Türk topluluklarının az bilinen öyküsü ÖZÜTÜRK belgeselinde ses buluyor.
23,90  18,90 
Diaspora Ermenilerinin baskılarıyla gerek A.B.D.’nin gerekse batılı ülkelerin sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları Türk-Ermeni sorununu konu alan belgeselde tarihi belgeler ışığında 1915 olayları ele alınıyor. Belgeselin en önemli hedeflerinden biri Ermenilerin 1.Dünya Savaşında Osmanlı Hükümetince zorunlu göçe tabi tutulmasının arkasında yatan tarihi gerçekleri Türk ve Dünya Kamuoyuna anlatılabilmektir.
39,90  29,90 

Türk Ninnileri

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: turkkepit
2004 Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali, profesyonel dalda ikincilik ödülü almış ve aynı zamanda Türkiyemizden ninnilerin yeraldığı ilgiyle izleyeceğiniz bir ninni belgeseli…
23,90  18,90 

16 sonuç gösteriliyor